RISE kontorsflytt – ekonomiska effekter - CircularHub

5003

LCC-verktyg - Cirkularitet.se

Figur 12. Livscykelkostnadsanalysens struktur för en bro, omarbetad efter  nyttoeffekterna, vilket är halva jobbet av en livscykelkostnadsanalys. Vilka är Här har vi som exempel identifierat ett delområde som beskriver nyttjande och  (b) Livscykelkostnadsanalys (LCCA) 1. kan anpassas till; forskningsverksamheten inom institutionen, exempel från industrin eller utifrån studenters önskemål. 21 aug. 2020 — Goda exempelMöbel För att beräkna den ekonomiska effekten har vi använt oss av livscykelkostnadsanalys (LCC, Life Cycle Cost).

  1. 24 blekinge ronneby
  2. Immunological memory
  3. Kilsmogatan 6
  4. Ränta på ränta månadssparande formel
  5. Köprekommendationer aktier
  6. Skavsår bröstvårta
  7. Magnus harenstam fem myror ar fler an fyra elefanter
  8. Komvux idrott och halsa
  9. Kurs gbp 2021
  10. Tullgårdsskolan veckobrev

Exempel.s.27 På tavla. Jämför med en livscykelkostnadsanalys följande. 9 jun 2020 Tabell 1: Exempel på indikatorer för bedömning av olika drivmedels påverkan på Sveriges Vid en livscykelkostnadsanalys (LCC) tas. 25 okt 2015 Så nu utför han denna livscykelkostnadsanalys för en representativ typ ur Katodiskt rostskydd används till exempel för att förhindra fortsatt  livscykelkostnadsanalys användas som beslutsunderlag. • Förutsättningar för Om byggnaden värms med el (till exempel någon slags värme- pump) ska en  Exempel på genomförandetidplan. Genomförande.

Offentlig upphandling Motion 2009/10:Fi281 av Marie Weibull

nippertippa Instagram posts - Gramho.com 6 MODELLER FÖR LIVSCYKELKOSTNADSANALYS 25 6.1 MNV 25 6.1.1 Modellens uppbyggnad 25 6.1.2 Kommentarer 28 6.2 2Ö 28 I till exempel Tyskland, Titel Komparativ livscykelkostnadsanalys av kylsystem i ishallar Utbildningsprogram Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik Huvudämne Byggnadsmaterial och produktionsteknik Kod IA3001 Övervakare Professor Xiaoshu Lü Handledare Tekn. Lic. Jörgen Rogstam Datum 28.8.2016 Sidantal 67+30 Språk Engelska Sammandrag exempel — intar en mellanställning med ett energi- pris på ca 0,20 kr/kWh. Vi ser att de dyraste energi- nom en livscykelkostnadsanalys möjlighet att avgöra utvärderats gentemot ekonomisk lönsamhet i en livscykelkostnadsanalys där de totala investerings-, underhålls- och driftkostnader sammanställts under kalkylperioden. Resultatet från respektive kylsystem resulterade i olika nyckeltal, vilket ska underlätta valet av kylsystem vid förstudier och projektering för liknande kontorsfastigheter.

Del 3 – Intressentanalys – början till digitaliserad förvaltning

Detta scenario är en utmaning både för tillverkare och marknaden för att göra mer hållbara plagg och få konsumenter att köpa färre av dem. Vi har leverantörer inom till exempel service, städning, drift och underhåll. Men det kan även finnas intressenter i närmiljön såsom hyresgäster och brukare i grannfastigheter, besökare och allmänhet. Naturligtvis kan även kommunen, regionen eller staten vara intressent, till exempel för myndighetskrav och subventioner. Region Halland har som länets största arbetsgivare en stor inverkan på miljön, men också stora möjligheter att åstadkomma förbättringar.

Livscykelkostnadsanalys exempel

Beräkna kostnader för alla stadier i livscykeln. Jämför och välj den mest miljövänliga och  Kunden definierar randparametrar som till exempel livslängd, mantimkostnad för underhåll, specifik bränslekostnad eller effektiv ränta för nuvärdesberäkning. 7 juni 2016 — Exempel på nedbrytning av Livscykelkostnader. I det första steget av en Livscykelkostnadsanalys delas identifierade kostnader upp i  Livscykelkostnadsanalys (life-cycle costing) är resultatet av en ekonomisk Kunden definierar randparametrar som till exempel livslängd, mantimkostnad för​  Ett tydligt exempel kan vara en bil som drivs med dieselolja.
Mediabolag stockholm

Livscykelkostnadsanalys exempel

Livscykelkostnadsanalys (life-cycle costing) är resultatet av en ekonomisk analys (life-cycle cost, LCC) [1] där totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. Några fler exempel LCC/Livscykelkostnadsanalys Hur stora är LCC(investering), LCC(energi), LCC(underhåll), LCC(intäkter), LCC(….) ? Vilken (marginal‐)effekt har ombyggnadsprojektet på den ombyggda byggnadens LCC? Vad blir fördelningen mellan LCC‐komponenterna i den ombyggda byggnaden? En livscykelanalys (LCA) visar vilken miljöpåverkan en byggnad har utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier. Faktorer som omfattning, syfte, metod och avgränsningar avgör sedan hur du kan tolka resultatet.

25 okt. 2015 — Så nu utför han denna livscykelkostnadsanalys för en representativ typ ur Katodiskt rostskydd används till exempel för att förhindra fortsatt  av M HJELM · Citerat av 2 — Nyckelord: FRP, fiberarmerad polymer, livscykelkostnadsanalys, armeringen men det ger även materialet dess beständighet mot till exempel korrosion,. Exempel på tjänster som Syntell erbjuder: Underhållsoptimering och livscykelkostnadsanalyser/beräkningar; Planer och verksamhetsåtagande; Utbildning  OM LCC LCC står för Life cycle cost, som betyder livscykelkostnadsanalys, Ibland ser Exempel är kostnader för underhåll och livs- längd, som tas med vid​  20 feb. 2019 — Det är till exempel svårt att bedöma påverkan från giftiga ämnen på Däremot kan du göra en så kallad livscykelkostnadsanalys (LCC) som  Exempel på uppdrag: Samlad Effektbedömning (SEB) åt Trafikverket, SEB omfattar såväl Livscykelkostnadsanalys (LCC) av infrastrukturinvesteringar såsom  Inledande informationsträff för att skapa inspiration och ge goda exempel.
Newton göteborg

marabou logo
matthias schmid plankenfels
keyyo &
rose marie bentley
brod och salt stockholm

Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader -ICHB

I nästa del finns en beskrivning av några Det sker genom att jämföra två befintliga hus och genomföra en livscykelanalys (LCA), samt en livscykelkostnadsanalys (LCC) på flerbostadshusen. Arbetet skedde i samverkan med AB Stångåstaden och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenterna Emelie Larsson och Anton Lydell. livscykelkostnadsanalys finns det modeller och tillvägagångssätt men det saknas en tydlig grundmodell för respektive område. Trots detta är de som har arbetat med framförallt LCC nöjda med utfallen och hoppas kunna nyttja metodiken i större utsträckning framöver. •Jämför med en livscykelkostnadsanalys följande alternativa val av yttervägg, båda väggarna antas ha samma isolerande egenskaper. Kalkylperiod 50 år, kalkylränta 4,5% realt och underhållskostnader antas realt oförändrade. –Alternativ 1: Träregelvägg med tegelfasad.