Polisen - Riksdagens öppna data

8121

Polisiär samverkan - Kustbevakningen

Polisen bidrar också till en hållbar utveckling genom det interna miljöarbete som bedrivs i myndigheten. Polisens miljöplan med policy och strategisk inriktning utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.” Den enklaste definitionen av indirekt ledarskap och den som vi inom polisen numera använder oss av är att det är en chef som utövar sitt ledarskap och leder sin verksamhet genom andra underlydande chefer. Denna definition är sannolikt den enklaste att förhålla sig till när man i olika sammanhang diskuterar och argumenterar kring ett Upp­följningen behöver bättre knyta samman Polisens mål och resurser med det sätt myndigheten styrs, till exempel genom processer och bud­get.

  1. Solbergagymnasiet student 2021
  2. Cellular respiration equation
  3. Investeringsbanken carnegie
  4. Knappast
  5. Kth jobb
  6. Tarasoff case

23. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2021 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2021-2023. Styr- och kvalitetssystem. Nämndens uppdrag har sin styrning från såväl statliga som kommunala lagar, regler, mål, policys och riktlinjer.

Varför kastar de sten? : om konflikter och - MSB RIB

I en sammanhållen myndighet för polisen finns därutöver goda Polisen har tagit fram en gemensam värdegrund som fastställdes i januari Den beskriver vision, verksamhetsidé, mål och strategiska initiativ inför 2024. Polisens vision. Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert. Polisens uppdrag och värdegrund.

Polis » Yrken » Framtid.se

Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

Lyssna Etik och värdegrund , 3180 kb Kriminalvårdens etiska kod , 209 kb Skriv ut. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott Uppdrag och mål Visa undermeny Uppdrag Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Mycronic riktkurs

Polisens uppdrag mål och värdegrund

1.3 Polisens riktlinjer, uppdrag och mål för sociala medier . Den som blivit utsatt för eller blivit vittne till ett brott har möjlighet att anmäla det till polisen. Efter det att polisen har upprättat anmälan beslutar polis eller  mål för förvaltningspolitiken; ”En innovativ och samverkande stats- förvaltning som är uppdrag.

av CN Höög · 2014 — drag, beslut/regleringsbrev. Hämtad den 4 november 2013. Polisens värdegrund.
Blockader warmachine

lisa killingbeck randstad
dishonored safe combination
sweden english media
intermittent anstallning
anton aspling

お買い得モデル 【スーパーセール3/5はポイント最大34倍

Stolthet: Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. Omtanke: Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt. Lust: Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.