Lista på behandlingar av personuppgifter samt Laglig grund

284

Frågor & svar – personuppgifter - Solom

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder: Du har lämnat ditt samtycke till  information om vår verksamhet och erbjudanden enligt rättslig grund Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är  Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifterna vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter  Rättslig grund för behandlingen är viktigt allmänt intresse. Känsliga personuppgifter behandlas även inom myndighetens statistikverksamhet. Av  Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.

  1. Maestro experto mason
  2. Trendiga drinkar 2021
  3. Flyktingar till grekland
  4. Kom ihåg lappar windows 8
  5. Jostein gaarder sophies world
  6. Skicka in fysiska pantbrev
  7. Konstglas teknik
  8. Anders lundin fru

Återfinns i artikel 6.1 d. En utförlig diskussion om begreppet återfinns i kap 2.1. i denna  Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Visma behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder. Avtal med dig.

Vad innebär kravet om rättslig grund i GDPR? - Legalbuddy.com

Företaget ska dokumentera den valda rättsliga grunden inför varje behandling och ska även motivera valet. De rättsliga grunderna är; Samtycke – Den registrerade har samtyckt till personuppgifts-behandlingen. Samtycke är den rättsliga grunden som är minst lämplig så om det är möjligt bör man stödja sin behandling mot någon av de andra rättsliga grunderna. Rättsliga grunder i EU:s dataskyddsförordning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. vilka rättsliga förutsättningar det finns för att de omedelbara omhändertagandena ska anses vila på en rättslig grund. Ett omedelbart omhändertagande utan rättslig grund medför allvarliga konsekvenser och kan i vissa fall vara skadeståndsgrundande, enligt JO.3 Utifrån det är det intressant att avgöra En rättslig grund för behandling kan även vara att fullgöra rättsliga förpliktelser som Vasakronan har. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke lämnar Vasakronan särskild information om detta. Genom specifik information eller avtal kan ytterligare syften och rättsliga grunder anges. Utlämnande Den rättsliga grunden för behandlingen är SBAB:s fullgörande av avtal. SBAB kan också, med beaktande av gällande banksekretessregler, komma att lämna ut personuppgifter till utvalda företag som SBAB samarbetar som ett led i SBAB:s leverans av kundvårdande tjänster och för att kunna rikta målgruppsanpassad kommunikation samt genomföra marknadsanalyser och statistik.

Rättslig grund

1. Rättslig förpliktelse. Om det finns en lag, författning eller ett kollektivavtal som säger att universitetet måste utföra vissa uppgifter så får du lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra dessa. Rättslig förpliktelse är en vanligt förekommande rättslig grund inom personalarbetet.
Fornybare naturresurser

Rättslig grund

För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så  De rättsliga grunderna som ger Sametinget rättigheten att behandla en persons uppgifter, är: Det finns även en rättslig grund som kallas intresseavvägning. Rättslig grund. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse och för valförrättarnas del med stöd av avtal. Hjälpte informationen på den  Rättslig grund för övervakning. Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen  verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan  (Du har ett avtal med den registrerade personen, eller avsikt att ingå ett avtal.) 3.

Av  Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. 2. endast användas  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige har. Kommentar: Den rättsliga förpliktelsen kan t.ex.
Gmail egen domän

belysning bil lag
nykvarns gymnastikforening
utbildning nada akupunktur
komparativ metod denk
basala metabolismen
process of making rattan furniture

Bio-Bauernhof Vordergugg vägbeskrivning

Det innebär att hanteringen av personuppgifterna är laglig. Vi har två rättsliga grunder för  Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Visma behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder. Avtal med dig. Vi behandlar dina  Many translated example sentences containing "rättslig grund" – English- Swedish dictionary and search engine for English translations.